Oznaczenia łożysk firmy SKF


system-oznaczen-skf

PRZEDROSTKI / PRZYROSTKI
A–B (przedrostki)A–BCD–FG–KL–NP–ST–ZOprawy stojące dzielone SNL

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
AR- Złożenie kulkowe lub wałeczkowe
E2. SKF Energy Efficient bearings
GS Pierścień zewnętrzny łożyska walcowego wzdłużnego
IR- Pierścień wewnętrzny łożyska poprzecznego
K Złożenie walcowe wzdłużne
K- Pierścień wewnętrzny z wałeczkami i koszykiem (podzespół wewnętrzny) lub pierścień zewnętrzny (podzespół zewnętrzny) łożyska stożkowego o wymiarach calowych należącego do standardowej serii ABMA
L Oddzielny pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny łożyska rozłącznego
OR- Pierścień zewnętrzny łożyska poprzecznego
R Pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny z wałeczkami i koszykiem łożyska rozłącznego
W Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej
WF Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej z kołnierzem zewnętrznym na pierścieniu zewnętrznym
WS Pierścień wewnętrzny łożyska walcowego wzdłużnego
ZE Łożysko wyposażone w urządzenie SensorMount®

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
A Odbiegająca od wykonania standardowego lub zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna z identycznymi wymiarami zewnętrznymi. Z zasady znaczenie litery jest przypisane do konkretnego łożyska lub serii łożysk.
Przykłady: 4210 A Łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe bez kanałków do wkładania kulek
3320 A Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe bez kanałków do wkładania kulek
AC Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 25°
ACD Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe, zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna, kąt działania 25°
ADA Szerokie rowki pod pierścienie osadcze na pierścieniu zewnętrznym; dwuczęściowy pierścień wewnętrzny utrzymywany za pomocą pierścienia ustalającego
AS Łożysko igiełkowe z otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym Cyfra występująca po oznaczeniu AS oznacza liczbę otworów
ASR Łożysko igiełkowe z rowkiem pierścieniowym i otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym Cyfra występująca po oznaczeniu ASR oznacza liczbę otworów
Axx(x) Oznaczenie występujące z dwoma lub trzema cyframi oznacza wariant konstrukcji standardowej, która nie może zostać określona poprzez ogólnie stosowane przyrostki.
B
1. Odbiegająca od wykonania standardowego lub zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna z identycznymi wymiarami zewnętrznymi.
Z zasady znaczenie litery jest przypisane do konkretnej serii łożysk.
Przykłady: 7210 B Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40°
32210 B Łożysko stożkowe o dużym kącie działania (większym od 32210)
2. Łożysko stożkowe z kołnierzem zewnętrznym na pierścieniu zewnętrznym, zgodne z normą ABMA
BE Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40° i ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną
BEJ Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40°, ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną i z koszykiem tłoczonym z blachy stalowej prowadzonym na elementach tocznych
BEM Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40°, ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną i z obrabianym maszynowo koszykiem mosiężnym
BEP Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40°, ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną i z formowanym wtryskowo koszykiem z poliamidu 6,6
BEY Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40°, ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną i z koszykiem tłoczonym z blachy mosiężnej prowadzonym na elementach tocznych
Bxx(x) Oznaczenie B występujące z dwoma lub trzema cyframi oznacza wariant konstrukcji standardowej, która nie może zostać określona poprzez ogólnie stosowane przyrostki.
Przykład: B20 Zmniejszona tolerancja szerokości

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
C
1. Odbiegająca od wykonania standardowego lub zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna z identycznymi wymiarami zewnętrznymi. Z zasady znaczenie litery jest przypisane do konkretnej serii łożysk.
Przykłady: 7210 C Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 15°
21306 C Łożysko baryłkowe z pierścieniem wewnętrznym bez obrzeży, z symetrycznymi wałeczkami, swobodnym pierścieniem rozdzielającym i koszykiem tłoczonym z blachy stalowej typu klatkowego
2. Łożysko typu Y z walcową powierzchnią zewnętrzną, np. YET 205 C
CA
1. Łożysko baryłkowe konstrukcji C, ale z obrzeżami zabezpieczającymi na pierścieniu wewnętrznym i koszykiem obrabianym maszynowo
2. Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, przed montażem będą miały luz osiowy mniejszy niż normalny (CB)
CAC Łożysko baryłkowe konstrukcji CA, ale z ulepszonym prowadzeniem elementów tocznych
CB 1. Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, przed montażem będą miały normalny luz osiowy
2. Kontrolowany luz osiowy łożyska kulkowego skośnego dwurzędowego
CC
1. Łożysko baryłkowe konstrukcji C, ale z ulepszonym prowadzeniem elementów tocznych
2. Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, przed montażem będą miały luz osiowy większy niż normalny (CB)
CD Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe, ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną, o kącie działania 15°
CLN Łożysko stożkowe z tolerancją wykonania odpowiadającą klasie dokładnosci 6X wg ISO
CL0 Łożysko stożkowe calowe z tolerancją wykonania zgodnie z klasą 0 wg normy ANSI-ABMA 19.2:1994
CL00 Łożysko stożkowe calowe z tolerancją wykonania zgodnie z klasą 00 wg normy ANSI-ABMA 19.2:1994
CL3 Łożysko stożkowe calowe z tolerancją wykonania zgodnie z klasą 3 wg normy ANSI-ABMA 19.2:1994
CL7C Łożysko stożkowe o specjalnym tarciu o podwyższonej dokładności obrotu
CN Normalny luz wewnętrzny. Oznaczenie używane zazwyczaj tylko z dodatkową literą określającą zmniejszony lub przemieszczony zakres luzu
Przykłady: CNH Górna połowa zakresu luzu normalnego
CNL Dolna połowa zakresu luzu normalnego
CNM Dwie środkowe ćwiartki zakresu luzu normalnego
CNP Górna połowa zakresu luzu normalnego i dolna połowa zakresu luzu C3
CNR Łożyska walcowe z zakresem luzu normalnego wg DIN 620-4:1982
Wymienione wyżej litery H, L, M i P są także używane obok oznaczenia luzu C2, C3, C4 i C5, np. C2H
CV Łożysko walcowe z pełną liczbą wałeczków i ze zmodyfikowaną konstrukcją wewnętrzną
CS Uszczelka stykowa z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) wzmacniana stalową wkładką po jednej stronie łożyska
2CS Uszczelka stykowa CS z obu stron łożyska
CS2 Uszczelka stykowa z kauczuku fluorowego (FKM) wzmacniana stalową wkładką po jednej stronie łożyska
2CS2 Uszczelka stykowa CS2 z obu stron łożyska
CS5 Uszczelka stykowa z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) wzmacniana stalową wkładką po jednej stronie łożyska
2CS5 Uszczelka stykowa CS5 z obu stron łożyska
C1 Wewnętrzny luz łożyska mniejszy niż C2
C2 Wewnętrzny luz łożyska mniejszy niż luz normalny
C3 Wewnętrzny luz łożyska większy niż luz normalny
C4 Wewnętrzny luz łożyska większy niż C3
C5 Wewnętrzny luz łożyska większy niż C4
C02 Zacieśniona tolerancja dokładności obrotu pierścienia wewnętrznego zmontowanego łożyska
C04 Zacieśniona tolerancja dokładności obrotu pierścienia zewnętrznego zmontowanego łożyska
C08 C02 + C04
C083 C02 + C04 + C3
C10 Zacieśnione tolerancje średnicy otworu i średnicy zewnętrznej

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
D
1. Odbiegająca od wykonania standardowego lub zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna z identycznymi wymiarami zewnętrznymi; z zasady znaczenie litery jest przypisane do konkretnej serii łożysk.
Przykłady:
3310 D Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe z dwuczęściowym pierścieniem wewnętrznym
K 40×45×17 D Dzielone złożenie igiełkowe (poprzeczne)
2. Pierścień wewnętrzny z dwoma zestawami wałeczków i koszykiem (podwójny podzespół wewnętrzny) lub pierścień zewnętrzny z dwoma bieżniami (podwójny podzespół zewnętrzny), łożyska stożkowego dwurzędowego zgodnego z normą ABMA (zwykle łożysko calowe)
DB Dwa jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe (1), jednorzędowe łożysko kulkowe skośne (2) lub jednorzędowe łożyska stożkowe dopasowane do montażu w zespole w układzie rozbieżnym O. Litery występujące po oznaczeniu DB określają wielkość wewnętrznego luzu osiowego lub napięcia wstępnego pary łożysk przed montażem.
A Lekkie napiecie wstępne (2)
B Średnie napięcie wstępne (2)
C Duże napięcie wstępne (2)
CA Wewnętrzny luz osiowy mniejszy niż normalny (CB) (1, 2)
CB Normalny wewnętrzny luz osiowy (1, 2)
CC Wewnętrzny luz osiowy większy niż normalny (CB) (1, 2)
C Specjalny wewnętrzny luz osiowy podany w μm
GA Lekkie napięcie wstępne (1)
GB Średnie napięcie wstępne (1)
G Specjalne napięcie wstępne podane w daN
DF Dwa jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe, jednorzędowe łożysko kulkowe skośne lub jednorzędowe łożyska stożkowe dopasowane do montażu w zespole w układzie zbieżnym X; litery występujące po oznaczeniu DF jak dla przyrostka DB
DG Dwa łożyska kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy, np. w układzie rozbieżnym O, układzie zbieżnym X lub w układzie tandem; dodatkowe oznaczenia wewnętrznego luzu osiowego i napiecia wstępnego omówiono dla przyrostka DB
DH Łożysko wzdłużne jednokierunkowe z dwoma pierścieniami zewnętrznymi
DR Dwa jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe lub łożyska walcowe dopasowane w zespole w celu uzyskania równomiernego rozdziału obciążenia promieniowego
DS
1. Łożysko wzdłużne jednokierunkowe z dwoma pierścieniami wewnętrznymi
2. Dzielone złożenie igiełkowe poprzeczne
DT Dwa jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe, jednorzędowe łożysko kulkowe skośne lub jednorzędowe łożyska stożkowe dopasowane do montażu w zespole w układzie tandem; w przypadku łączonych w pary łożysk walcowych konstrukcja i układ pierścieni pośredniczących umieszczonych pomiędzy pierścieniami wewnętrznymi i/lub zewnętrznymi określany jest przez dwucyfrową liczbę występującą po oznaczeniu DT
D8 Łożysko kulkowe zwykłe nieuszczelnione, dostępne również jako standardowe z blaszkami ochronnymi lub uszczelkami, ale bez wgłębień na uszczelnienia w pierścieniu zewnętrznym
E Odbiegająca od wykonania standardowego lub zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna z identycznymi wymiarami zewnętrznymi; z zasady znaczenie litery jest przypisane do konkretnej serii łożysk; zazwyczaj oznacza wzmocnienie zestawu elementów tocznych
Przykład:
Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe o kącie działania 40° i ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną
EC Jednorzędowe łożysko walcowe ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzna i ze zmodyfikowaną powierzchnią styku wałeczek/kołnierz pierścienia łożyska
ECA Łożysko baryłkowe konstrukcji CA, ale ze wzmocnionym zestawem elementów tocznych
ECAC Łożysko baryłkowe typu CAC, ale ze wzmocnionym zestawem elementów tocznych
Exx(x) Litera E, po której następuje dwucyfrowa lub trzycyfrowa liczba, oznacza wariant konstrukcji standardowej, która nie może zostać określona poprzez ogólnie stosowane przyrostki
F Koszyk stalowy obrabiany maszynowo lub koszyk ze specjalnego żeliwa, prowadzony na elementach tocznych; różne odmiany konstrukcyjne lub odmiany materiałów określone są przez cyfrę występującą po oznaczeniu F, np. F1
FA Koszyk stalowy obrabiany maszynowo lub koszyk ze specjalnego żeliwa; prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
FB Koszyk stalowy obrabiany maszynowo lub koszyk ze specjalnego żeliwa; prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
2F Łożysko Y z uszczelnieniem odrzutnikowym z obu stron

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
G Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, przed montażem będą miały normalny luz osiowy
G.. Wypełnienie smarem. Druga litera oznacza zakres temperatury roboczej smaru, a trzecia litera określa rodzaj smaru. Znaczenie drugiej litery może być następujące:
E Smar na wysokie naciski
F Smar spożywczy dopuszczony do kontaktu z żywnością
H, J Smar wysokotemperaturowy, np. od. –20 do +130 °C
L Smar niskotemperaturowy, np. od. –50 do +80 °C
M Smar średniotemperaturowy, np. od. –30 do +110 °C
W, X Smar nisko/wysokotemperaturowy, np. od. –40 do +140 °C
Cyfra występująca za trzyliterowym kodem smaru oznacza, że stopień wypełnienia łożyska różni się od stopnia standardowego: 1, 2 i 3 oznaczają wypełnienie mniejsze niż standardowe, 4 do 9 wypełnienie większe
Przykłady: GEA Smar na wysokie naciski, stopień wypełnienia łożyska standardowy
GLB2 Smar niskotemperaturowy, stopień wypełnienia od 15 do 25 %
GA Łożysko kulkowe skosne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, będą miały małe napięcie wstępne
GB Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy. Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, będą miały średnie napięcie wstępne
GC Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe do uniwersalnej zabudowy.
Dwa łożyska w zespole w układzie rozbieżnym O lub zbieżnym X, będą miały duże napięcie wstępne
GJN Smar z zagęszczaczem poliuretanowym o konsystencji 2 wg skali NLGI dla zakresu temperatur od –30 do +150 °C (normalny stopień wypełnienia)
GXN Smar z zagęszczaczem poliuretanowym o konsystencji 2 wg skali NLGI dla zakresu temperatur od –40 do +150 °C (normalny stopień wypełnienia)
H
1. Koszyk blaszany tłoczony zatrzaskowy (hartowany)
2. Łożysko igiełkowe bez pierścienia wewnętrznego z zacieśnioną tolerancją średnicy wewnętrznej (poniżej wałeczków); następnie zakres tolerancji wyrażony w μm, np. /H+20+27
HA Łożysko lub elementy łożyska wykonane ze stali utwardzanej powierzchniowo. Dla dokładniejszej identyfikacji oznaczenie HA uzupełnione jest przez jedną z następujących cyfr:
0 Łożysko kompletne
1 Pierścień zewnętrzny i wewnętrzny
2 Pierścień zewnętrzny
3 Pierścień wewnętrzny
4 Pierścień zewnętrzny, pierścień wewnętrzny i elementy toczne
5 Elementy toczne
6 Pierścień zewnętrzny i elementy toczne
7 Pierścień wewnętrzny i elementy toczne
HB Łożysko lub elementy łożyska hartowane bainitycznie. Dla dokładniejszej identyfikacji oznaczenie HB uzupełnione jest przez cyfry omówione dla przyrostka HA
HC Łożysko lub elementy łożyska wykonane z ceramiki. Dla dokładniejszej identyfikacji oznaczenie HC uzupełnione jest przez cyfry omówione dla przyrostka HA
HE Łożysko lub elementy łożyska wykonane ze stali próżniowej. Dla dokładniejszej identyfikacji oznaczenie HE uzupełnione jest przez cyfry omówione dla przyrostka HA
HM Łożysko lub elementy łożyska hartowane martenzytycznie. W celu dokładniejszej identyfikacji oznaczenie HM uzupełnione jest przez cyfry omówione dla przyrostka HA
HT Wypełnienie smarem do wysokich temperatur (np. od –20 do +130 °C). Oznaczenie HT lub dwucyfrowa liczba występująca bezpośrednio po HT określa stosowany smar. Stopnie wypełnienia łożyska smarem inne od standardowego są oznaczane literą lub kombinacją liter/cyfr występujących po oznaczeniu HTxx:
A Stopień wypełnienia niższy niż standardowy
B Stopień wypełnienia wyższy niż standardowy
C Stopień wypełnienia wyższy niż 70 %
F1 Stopień wypełnienia niższy niż standardowy
F7 Stopień wypełnienia wyższy niż standardowy
F9 Stopień wypełnienia wyższy niż 70 %
Przykłady: HTB, HT22 lub HT24B
HV Łożysko lub elementy łożyska wykonane z hartowanej stali nierdzewnej. W celu dokładniejszej identyfikacji oznaczenie HV uzupełnione jest przez cyfry omówione dla przyrostka HA
IS Łożysko igiełkowe z otworami smarującymi w pierścieniu wewnętrznym; cyfra występująca po oznaczeniu IS określa liczbę otworów
ISR Łożysko igiełkowe z rowkami pierścieniowymi i otworami smarującymi w pierścieniu wewnętrznym; cyfra występująca po oznaczeniu IS określa liczbę otworów
J Koszyk tłoczony z blachy stalowej, prowadzony na elementach tocznych, niehartowany; różne odmiany konstrukcyjne określane są przez cyfrę, np. J1
JHA Koszyk tłoczony z blachy stalowej, hartowany, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
JR Koszyk z dwóch przynitowanych płaskich podkładek z niehartowanej blachy stalowej
JW Koszyk tłoczony stalowy, niehartowany, zgrzewany
K Otwór stożkowy, stożek 1:12
K30 Otwór stożkowy, stożek 1:30

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
L Obrabiany maszynowo koszyk ze stopu lekkiego; różne rozwiązania konstrukcyjne i materiały są oznaczone za pomocą liczby, np. L1
LA Obrabiany maszynowo koszyk ze stopu lekkiego, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
LB Obrabiany maszynowo koszyk ze stopu lekkiego, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
LHT Wypełnienie smarem do niskich i wysokich temperatur (np. od -40 do +140 °C). Dwucyfrowa liczba umieszczona za symbolem LHT określa zastosowany smar. Dodatkowa litera lub połączenie litera/cyfra jak opisano dla HT określa stopnie wypełnienia inne od standardowych. Przykłady: LHT23, LHT23C lub LHT23F7
LO Łożysko bez zabezpieczenia za pomocą środka konserwującego, ale pokryte olejem o małej lepkości; zastosowany olej określają liczby umieszczone za symbolem LO, np. LO10
LP Koszyk z lekkiego stopu, typu klatkowego, z gniazdami wykrawanymi lub rozwiercanymi, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym
LPS Podobnie jak LP, tylko z rowkami smarowymi na powierzchniach prowadzących
LS Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) lub z poliuretanu (AU) ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia za pomocą blachy stalowej, po jednej stronie łożyska
2LS Uszczelnienie stykowe LS po obu stronach łożyska
LT Wypełnienie smarem do niskich temperatur (np. od -50 do +80 °C). Identyfikuje zastosowany smar. Dodatkowa litera lub połączenie litera/cyfra jak opisano dla HT określa stopnie wypełnienia inne od standardowych. Przykłady: LT, LT10 lub LTF1
L4B Pierścienie łożyska oraz elementy toczne ze specjalną powłoką na powierzchni
L5B Elementy toczne ze specjalną powłoką na powierzchni
L5DA Łożysko NoWear z powlekanymi elementami tocznymi
L7DA Łożysko NoWear z powlekanymi elementami tocznymi oraz powlekaną bieżnią (bieżniami) pierścienia wewnętrznego
M Obrabiany maszynowo koszyk mosiężny, prowadzony na elementach tocznych; różne rozwiązania konstrukcyjne lub materiały są identyfikowane za pomocą cyfry lub litery, np. M2, MC
MA Obrabiany maszynowo koszyk mosiężny, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
MAS Podobnie jak MA, tylko z rowkami smarowymi na powierzchniach prowadzących
MB Obrabiany maszynowo koszyk mosiężny, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
MBS Podobnie jak MB, tylko z rowkami smarowymi na powierzchniach prowadzących
ML Obrabiany maszynowo jednoczęściowy koszyk mosiężny typu klatkowego, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym
MO Łożysko bez zabezpieczenia za pomocą środka konserwującego, ale pokryte olejem o średniej lepkości; zastosowany olej określają liczby umieszczone za symbolem MO, np. MO10
MP Obrabiany maszynowo jednoczęściowy koszyk mosiężny typu klatkowego, z gniazdami wykrawanymi lub rozwiercanymi, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym
MPS Podobnie jak MP, tylko z rowkami smarowymi na powierzchniach prowadzących
MR Obrabiany maszynowo jednoczęściowy koszyk mosiężny typu klatkowego, prowadzony na elementach tocznych
MT Wypełnienie smarem do średnich temperatur (np. od -30 do +110 °C). Dwucyfrowa liczba umieszczona za symbolem MT określa zastosowany smar. Dodatkowa litera lub połączenie litera/cyfra jak opisano dla HT określa stopnie wypełnienia inne od standardowych. Przykłady: MT33 lub MT37F9
N Rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym
NR Rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym z odpowiednim pierścieniem osadczym sprężynującym
N1 Jedno wycięcie ustalające na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego
N2 Dwa wycięcia ustalające na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego rozmieszczone co 180°

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
P Formowany wtryskowo koszyk z poliamidu 6,6 wzmacnianego włóknem szklanym, prowadzony na elementach tocznych
PA9 Dokładność wymiarowa i obrotu zgodnie z klasą dokładności ABEC 9 wg ABMA (lepsza od P4)
PA9A Podobnie jak PA9
PA9B Podobnie jak PA9, lecz dokładność obrotu lepsza od klasy dokładności ABEC 9 wg ABMA
PH Formowany wtryskowo koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK), prowadzony na elementach tocznych
PHA Formowany wtryskowo koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK), prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
PHAS Formowany wtryskowo koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK), prowadzony na pierścieniu zewnętrznym, rowki smarowe na powierzchniach prowadzących
PP Uszczelnienia stykowe z kauczuku butadienowo akrylonitrylowego po obu stronach rolki nośnej
PPA Osiowe pierścienie ślizgowe z poliamidu 6,6 po obu stronach rolki nośnej oraz ulepszony profil powierzchni bieżni
P4 Dokładność wymiarowa i obrotu zgodnie z klasą dokładności 4 wg ISO
P4A Dokładność wymiarowa zgodnie z klasą dokładności 4 wg ISO i dokładność obrotu zgodnie z klasą dokładności ABEC 9 wg ABMA
P5 Dokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodnie z klasą dokładności 5 wg ISO
P6 Dokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodnie z klasą dokładności 6 wg ISO
P43 P4 + C3
P52 P5 + C2
P62 P6 + C2
P63 P6 + C3
Q Zoptymalizowana geometria wewnętrzna oraz wykończenie powierzchni (łożysko stożkowe)
QBC Komplet czterech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych lub kulkowych skośnych; dwa łożyska w układzie O zabudowane z drugą parą w układzie O na zewnętrz, tj. dwie pary w układzie tandem zabudowane w układzie O.
QBT Komplet czterech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych lub kulkowych skośnych; dwa łożyska w układzie O i dwa pozostałe w układzie tandem zabudowane po jednej stronie pary w układzie O, tj. trzy łożyska w układzie tandem zabudowane w układzie O z czwartym łożyskiem.
QFC Komplet czterech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych lub kulkowych skośnych; podobnie jak /QBC, lecz para środkowa w układzie X, tj. dwie pary łożysk w układzie tandem zabudowane w układzie X
QFT Komplet czterech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych lub kulkowych skośnych; podobnie jak /QBT, lecz para z jednej strony w układzie X, tj. trzy łożyska w układzie tandem zabudowane w układzie X z czwartym łożyskiem
QR Komplet czterech dopasowanych jednorzędowych łożysk kulkowych zwykłych lub łożysk walcowych, dobranych dla równego rozkładu obciążenia promieniowego
QT Komplet czterech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych lub kulkowych skośnych w układzie tandem
R
1. Stały zewnętrzny kołnierz na pierścieniu zewnętrznym
2. Wypukła powierzchnia bieżna (rolka bieżna)
RF Gumowana tarcza odrzutnikowa (odrzutnik z tłoczonej blachy stalowej z przywulkanizowaną uszczelniającą wargą gumową) z jednej strony łożyska typu Y
2RF Tarcza odrzutnikowa RF po obu stronach łożyska typu Y
RS Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia za pomocą blachy stalowej, po jednej stronie łożyska
2RS Uszczelnienie stykowe RS po obu stronach łożyska
RS1 Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), wzmocnione blachą stalową, po jednej stronie łożyska
2RS1 Uszczelnienie stykowe RS1 po obu stronach łożyska
RS1Z Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), wzmocnione blachą stalową, po jednej stronie łożyska i jedna blaszka ochronna po drugiej stronie łożyska
RS2 Uszczelnienie stykowe z kauczuku fluorowego (FKM), wzmocnione blachą stalową, po jednej stronie łożyska
2RS2 Uszczelnienie stykowe RS2 po obu stronach łożyska
RSH Uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), wzmocnione blachą stalową, po jednej stronie łożyska
2RSH Uszczelnienie stykowe RSH po obu stronach łożyska
RSL Uszczelnienie stykowe o małym tarciu z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), wzmocnione blachą stalową, po jednej stronie łożyska
2RSL Uszczelnienie stykowe o małym tarciu RSL po obu stronach łożyska
RZ Uszczelnienie stykowe o małym tarciu z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), wzmocnione blachą stalową, po jednej stronie łożyska
2RZ Uszczelnienie stykowe o małym tarciu RZ po obu stronach łożyska
SM Łożysko igiełkowe ze smarem. Dwucyfrowy numer umieszczony za symbolem określa zastosowany smar.
SORT Klasa tolerancji igiełek złożeń igiełkowych; kolejne cyfry oznaczają rzeczywiste granice w µm, np. /SORT-2-4
SP Specjalna klasa tolerancji dla łożysk wrzecion obrabiarek; dokładność wymiarowa zgodna z klasą dokładności 5 wg ISO i dokładność obrotu zgodna z klasą dokładności 4 wg ISO
S0 Pierścienie łożysk lub podkładki stabilizowane wymiarowo do pracy w temperaturze do +150 °C
S1 Pierścienie łożysk lub podkładki stabilizowane wymiarowo do pracy w temperaturze do +200 °C
S2 Pierścienie łożysk lub podkładki stabilizowane wymiarowo do pracy w temperaturze do +250 °C
S3 Pierścienie łożysk lub podkładki stabilizowane wymiarowo do pracy w temperaturze do +300 °C
S4 Pierścienie łożysk lub podkładki stabilizowane wymiarowo do pracy w temperaturze do +350 °C

Poniższe oznaczenia dotyczą łożysk firmy SKF.
T Koszyk typu klatkowego z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, prowadzony na elementach tocznych
TA Koszyk typu klatkowego z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
TB Koszyk typu klatkowego z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym
TBT Komplet trzech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych lub łożysk kulkowych skośnych; dwa łożyska w układzie O i trzecie w układzie tandem
TFT Komplet trzech dopasowanych łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych lub łożysk kulkowych skośnych; dwa łożyska w układzie X i trzecie w układzie tandem
TH Koszyk typu zatrzaskowego z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną, prowadzony na elementach tocznych
TN Formowany wtryskowo koszyk z poliamidu 6,6, prowadzony na elementach tocznych
TNH Formowany wtryskowo koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK), prowadzony na elementach tocznych
TNHA Formowany wtryskowo koszyk z polieteroeteroketonu (PEEK), prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
TN9 Formowany wtryskowo koszyk z poliamidu 6,6 wzmacnianego włóknem szklanym, prowadzony na elementach tocznych
TR Trzy dopasowane jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe lub łożyska walcowe, dobrane dla równego rozkładu obciążenia promieniowego
TT Komplet trzech dopasowanych, jednorzędowych łożysk kulkowych zwykłych lub łożysk kulkowych skośnych w układzie tandem
U
1. Litera U w połączeniu z cyfrą określa łożysko stożkowe, podzespół wewnętrzny lub zewnętrzny, o zawężonej tolerancji szerokości. Przykłady:
U2: Tolerancja szerokości 0+0,05/0 mm
U4: Tolerancja szerokości 0+0,10/0 mm
2. Łożysko kulkowe samonastawne (łożysko Y) bez pierścienia mocującego
3. Pierścień mocujący łożyska kulkowego samonastawnego (łożyska Y) bez wkręta dociskowego
UP Specjalna klasa dokładności dla łożysk wrzecion obrabiarek; dokładność wymiarowa zgodna z klasą dokładności 4 wg ISO i dokładność obrotu lepsza od klasy dokładności 4 wg ISO
V Łożysko z pełną liczbą elementów tocznych (bez koszyka)
V… Litera V w połączeniu z drugą literą określa grupę wariantu wykonania. Kolejne trzy lub cztery cyfry oznaczają wykonania, które nie ostały opisane za pomocą “standardowych” przyrostków oznaczeń. Przykłady:

VA Wykonania do określonych zastosowań
V B Odchylenia wymiarów głównych
V E Odchylenia wewnętrzne lub zewnętrzne
V L Powłoki
V Q Jakość i tolerancje inne niż standardowe
V S Luz i napięcie wstępne
V T Smarowanie:
V U Różne zastosowania
VA201 Łożysko wysokotemperaturowe (np. do wózków piecowych)
VA208 Łożysko wysokotemperaturowe
VA216 Łożysko wysokotemperaturowe
VA228 Łożysko wysokotemperaturowe
VA301 Łożysko do silników trakcyjnych
VA305 Łożysko do silników trakcyjnych + specjalne procedury kontroli
VA3091 Łożysko do silników trakcyjnych z powłoką z tlenku aluminium na powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego o rezystancji elektrycznej na napięcia do 1000 V prądu stałego.
VA320 Łożysko do maźnic kolejowych zgodnie z normą EN 12080:1998
VA350 Łożysko do maźnic kolejowych
VA405 Łożysko do maszyn wibracyjnych
VA406 Łożysko do maszyn wibracyjnych ze specjalną powłoką teflonową otworu
VA701 Łożysko do maszyn papierniczych
VA820 Łożysko do maźnic kolejowych zgodnie z normą EN 12080:1998
VC025 Łożysko ze specjalnymi obrabianymi cieplnie elementami do stosowania w bardzo zanieczyszczonych środowiskach
VE240 Łożysko CARB zmodyfikowane dla większego przemieszczenia osiowego
VE447 Pierścień wewnętrzny łożyska wzdłużnego z trzema równomiernie rozmieszczonymi otworami gwintowanymi na jednej powierzchni czołowej do zamocowania wciągnika wielokrążkowego
VE552 Pierścień zewnętrzny z trzema równomiernie rozmieszczonymi otworami gwintowanymi na jednej powierzchni czołowej do zamocowania wciągnika wielokrążkowego
VE553 Pierścień zewnętrzny z trzema równomiernie rozmieszczonymi otworami gwintowanymi na obu powierzchniach czołowych do zamocowania wciągnika wielokrążkowego
VE632 Pierścień zewnętrzny łożyska wzdłużnego z trzema równomiernie rozmieszczonymi otworami gwintowanymi na jednej powierzchni czołowej do zamocowania wciągnika wielokrążkowego
VG114 Koszyk tłoczony z blachy stalowej hartowany powierzchniowo
VH Łożysko walcowe z pełną liczbą wałeczków zabezpieczonych przed wypadnięciem
VGS Bieżnia pierścienia wewnętrznego łożysk walcowych i igiełkowych, tylko szlifowana wstępnie, dla łożysk walcowych zastąpione przez /VU001
VL0241 Powłoka z tlenku aluminium na powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego o rezystancji elektrycznej na napięcia do 1000 V prądu stałego.
VL0271 Powłoka z tlenku aluminium na powierzchni zewnętrznej pierścienia wewnętrznego o rezystancji elektrycznej na napięcia do 1000 V prądu stałego.
VQ015 Pierścień wewnętrzny z wypukłą bieżnią dla większej dopuszczalnej niewspółosiowości
VQ424 Dokładność obrotu lepsza niż C08
VT143 Smar do bardzo dużych obciążeń (typu EP), o klasie konsystencji 2 wg NLGI, z zagęszczaczem litowym, do pracy w temperaturze od –20 do +110 °C (normalny stopień wypełnienia)
VT378 Smar do przemysłu spożywczego o klasie konsystencji 2 wg NLGI, z zagęszczaczem aluminiowym, do pracy w temperaturze od –25 do +120 °C (normalny stopień wypełnienia)
VU001 Bieżnie szlifowane wstępnie
W Brak pierścieniowego rowka smarowego i otworów smarowych w pierścieniu zewnętrznym
WT Wypełnienie smarem do niskich i wysokich temperatur (np. od -40 do +160 °C). WT lub dwucyfrowy numer umieszczony za symbolem WT identyfikuje zastosowany smar. Dodatkowa litera lub połączenie litera/cyfra jak opisano dla “HT” określa stopnie wypełnienia inne od standardowych.
Przykłady: WT lub WTF1
W20 Trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W26 Sześć otworów smarowych w pierścieniu wewnętrznym
W33 Pierścieniowy rowek i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W33X Pierścieniowy rowek i sześć otworów smarowych w pierścieniu zewnętrznym
W513 Sześć otworów smarowych w pierścieniu wewnętrznym oraz rowek pierścieniowy i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W518 Sześć otworów smarowych w pierścieniu wewnętrznym i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym
W64 Wypełnienie środkiem Solid Oil
W77 Zaślepione otwory smarowe W33
X
1. Zmienione wymiary główne w celu zapewnienia zgodności z normami ISO
2. Walcowa powierzchnia bieżna (rolki nośne)
Y Koszyk tłoczony z blachy mosięznej, prowadzony na elementach tocznych; różne konstrukcje i materiały są identyfikowane za pomocą cyfry za literą Y, np. Y1
Z
1. Zespolone łożyska igiełkowe z pokrywą
2. Wytłaczana stalowa blaszka ochronna z jednej strony łożyska
2Z Blaszka ochronna Z z obu stron łożyska
ZW Dwurzędowe złożenie igiełek i koszyka


Poniższe oznaczenia dotyczą opraw firmy SKF.

Kompletne oznaczenie oprawy stojącej dzielonej SNL składa się z

przedrostka do identyfikacji zintegrowanych czujników i do określenia liczby otworów pod śruby mocujące w podstawie
oznaczenia serii
oznaczenia materiału
identyfikacji rozmiaru
przyrostków identyfikujących odchylenia od wykonania standardowego.

Przedrostek określający zintegrowany czujnik

ZD Oprawa z czujnikiem drgań
ZST Oprawa z czujnikiem temperatury i prędkości
ZDST Oprawa z czujnikiem drgań, temperatury i prędkości.

Przedrostek określający liczbę otworów pod śruby mocujące w podstawie

Dwa otwory pod śruby mocujące w podstawie
Cztery otwory pod śruby mocujące w podstawie
S Brak otworów pod śruby mocujące w podstawie

Oznaczenie serii

SNL 2 Oprawy do łożysk z otworem walcowym, ciąg średnic 2
SNL 3 Oprawy do łożysk z otworem walcowym, ciąg średnic 3
SNL 5 Oprawy do łożysk montowanych na tulejach wciąganych, ciąg średnic 2
SNL 6 Oprawy do łożysk montowanych na tulejach wciąganych, ciąg średnic 3

Przedrostek określający materiał

Oprawa z żeliwa szarego
Oprawa z żeliwa sferoidalnego

Identyfikacja rozmiaru

Oprawy bez uszczelnień
205 do łożysk należących do ciągu średnic 2 o średnicy otworu 25 mm
524-619
itd.
do łożysk należących do ciągu średnic 2 o średnicy otworu 120 mm i
do łożysk należących do ciągu średnic 3 o średnicy otworu 95 mm
Oprawy z uszczelnieniami
05(×5) do łożysk o średnicy otworu 25 mm
do
32 (×5) do łożysk o średnicy otworu 160 mm

Przyrostki

MS2 Cztery wiercone w podstawie otwory pod śruby mocujące
V Oprawa z otworem do odprowadzania smaru
T Wiercony i gwintowany otwór 1/4-28 UNF po jednej stronie pokrywy oprawy z zaworem smarowym AH 1/4-28 SAE-LT do dosmarowywania uszczelnień
TD Wiercony i gwintowany otwór 1/4-28 UNF po obu stronach pokrywy oprawy z dwoma zaworami smarowymi AH 1/4-28 SAE-LT do dosmarowywania uszczelnień
SN Oprawa z wywierconym i nagwintowanym otworem pod czujnik
K7 Gniazdo w oprawie obrobione w polu tolerancji K7

Jeżeli jest stosowany więcej niż jeden przyrostek, wtedy kolejność ich zapisu jest taka jak powyżej.

Źródło: skf.com

POWRÓT DO DZIAŁU ŁOŻYSKA

 

WsteczDo góry

ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław

Nasi handlowcy obsługują miasta Opole, Legnica, Leszno, Wałbrzych, Gostyń, Namysłów, Kluczbork, Krotoszyn, Brzeg, Polkowice, Nysa, Lubin i inne.

 

+48 71 341 69 75