Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Analiza wyboru typu łożyska

lozyska-porady-dla-klientow

Prezentujemy listę 8 czynników, które należy uwzględnić podczas analizy wyboru łożyska.

1. Obciążenie

Typ łożyska dobierany jest w oparciu o typ obciążenia, które może być poprzeczne, osiowe lub wzdłużne, a także o wielkość oddziaływania, jakim to obciążenie wpływa na łożysko.

2. Prędkość obrotowa

Prędkość łożyska jest ograniczona typem łożyska, jego wymiarami, konstrukcją kosza, obciążeniem, precyzją pracy, systemem smarowania i konstrukcją uszczelnienia. Warto więc korzystać z tabel rozmiarów łożysk, które pomagają określić graniczne prędkości obrotowe. Należy pamiętać, że łożyska używane do zastosowań wysokoobrotowych powinny cechować się wysoką precyzją, natomiast jeżeli potrzebne są wykonania do zastosowań przekraczających domyślne prędkości graniczne, najlepiej skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

3. Hałas i moment obrotowy

Łożyska toczne są projektowane w taki sposób, aby pracowały na niskich poziomach hałasu i momentu obrotowego. Ze wszystkich rodzajów łożysk kulkowych i walcowych najcichsze są z reguły łożyska jednorzędowe kulkowe zwykłe.

4. Współosiowość

Łożyska toczne niewahliwe (inaczej mówiąc niesamonastawne) mogą pracować wyłącznie przy takim stopniu niewspółosiowości, który mieści się w wartościach ustawionego montażowo luzu układu. W sytuacji, gdy dokładnośc współosiowości wału i obudowy łożyska jest niewystarczająca, pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne łożyska nie będą współosiowe. Nie można dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnego kąta niewspółosiowości, ponieważ może to prowadzić do wewnętrznego uszkodzenia łożyska.

5. Sztywność

Jeżeli łożyska pracują pod obciążeniem, miejsca styku pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska ulega odkształcaniu. Zakres deformacji zależy od stopnia obciążenia, rozmiaru i typu danego łożyska. Większą sztywnością będą cechowały się łożyska walcowe niż kulkowe, natomiast jeżeli chodzi o typy, to sztywniejsze są łożyska o większych wymiarach.

6. Montaż i demontaż

Łożyska toczne dzieli się na dwa typy: rozłączne i nierozłączne. W przypadku łożysk rozłącznych montaż i demontaż nie przysparzają żadnych problemów. Trzeba pamiętać, że przez nieodpowiednie montowanie można znacznie skrócić czas eksploatacji łożyska oraz spowodować większy hałas podczas pracy. Zabierając się za montaż łożysk należy pamiętać o otrzymywaniu łożyska w czystości, zabezpieczeniu go przed korozją oraz o ochronie przed uszkodzeniami.

7. Umiejscowienie osiowe, usytuowanie łożysk

Najczęściej za podtrzymywanie wału odpowiadają dwa zestawy łożysk. Zadaniem jednego jest utrzymywanie osiowej pozycji układu, a drugiego umożliwienie rozszerzalności liniowej.

8. Otoczenie łożyska

Jeżeli wiadomo, że łożysko będzie narażone na silne drgania lub obciążenia, lepiej skorzystać z łożysk baryłkowych. Wynika to z tego, że standardowe łożyska nie są przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach (czyli tam, gdzie występuje wysoka temperatura pracy, wibracja otoczenia lub duże prędkości obrotowe).

przekroj-lozyska