Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Czym są sprzęgła?

Czym są sprzęgła?

Czym są sprzęgła? Jakie rodzaje sprzęgieł możemy znaleźć na rynku? Chociaż o komponentach tego rodzaju pisaliśmy już kilkakrotnie, dziś odpowiadamy na część najczęściej zadawanych pytań przez zainteresowanych.

  1. Co to jest sprzęgło?
  2. Rodzaje sprzęgieł rozłącznych i nierozłącznych

Dobierając sprzęgła mechaniczne do danej aplikacji, musimy zwrócić uwagę na szereg różnorodnych rozwiązań. Poleca się na samym początku zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat. W niniejszym teście przedstawiamy definicje rozwiązań, o które często pytają nas klienci. Czym są sprzęgła synchroniczne? Jak działają modele bezpieczeństwa? Co to jest sprzęgło podatne? Odpowiedzi znajdziesz w artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest sprzęgło?

Z reguły sprzęgłem nazywa się podzespół układu napędowego, który wykorzystuje się do łączenia i rozłączania dwóch niezależnych obrotowo elementów danej maszyny. Elementy te mogą mieć osie leżące na tej samej prostej lub przecinające się pod odpowiednim kątem. Ze względu na różnorodne wymagania aplikacji produkuje się sprzęgła w wielu wariantach.

Czym jest sprzęgło synchroniczne i asynchroniczne?

Standardowe sprzęgła synchroniczne to komponenty, w których przełączanie następuje tylko i wyłącznie przy równych prędkościach kątowych członu czynnego oraz biernego. W takich rozwiązaniach najczęściej rolę łącznika pełnią zęby lub kły. Asynchroniczne modele natomiast to inaczej sprzęgła cierne, które przekazują obrotowy moment przez działanie siły tarcia. Dzięki temu przełączanie jest możliwe przy różnych kątowych prędkościach członu czynnego i biernego.

Co to jest sprzęgło bezpieczeństwa?

Sprzęgło bezpieczeństwa jest rozwiązaniem, które przy wzroście obciążenia, automatycznie rozłącza wały. Grupa ta obejmuje dwa rodzaje sprzęgieł tego typu: modele wyposażone w łącznik, który podlega zniszczeniu oraz z łącznikiem trwałym. To doskonała opcja, gwarantująca wysoki poziom bezpieczeństwa.

Czym są sprzęgła podatne?

W sprzęgłach tego rodzaju stosuje się łącznik podatny sprężysty. Zadaniem tego elementu jest umożliwienie chwilowego obrotu względnego biernego walu w stosunku do czynnego. Łączniki zwykle produkuje się z gumy lub ze sprężyn. Dzięki podatnemu łącznikowi, na sprzęgło mogą działać nieco mniejsze obciążenia dynamiczne. Ponadto taka konstrukcja znacząco łagodzi drgania, a także zmniejsza nierównomierność przenoszonych momentów. Ze sprzęgieł podatnych wyróżnia się rozwiązania oponowe, wkładkowe tulejkowe czy modele ze sprężyną wężykową.

Czym są sprzęgła samonastawne?

Samonastawne rozwiązania wykorzystuje się do łączenia wałów i przenoszenia momentu obrotowego w sytuacji, gdy osie tych wałów nie pokrywają się lub gdy w trakcie pracy występują jakiekolwiek przesunięcia osiowe. Wśród sprzęgieł samonastawnych wyróżnia się komponenty kłowe, zębate, przegubowe (Cardana) czy Oldhama. Produkty zębate doskonale sprawdzą się przy dużych obciążenia i równie wysokich prędkościach obrotowych. Sprzęgła Cardana poleca się szczególnie obrabiarkom, Oldhama natomiast montuje się najczęściej w aplikacjach, w których występują niskie prędkości obrotowe.

Do zalet sprzęgieł samonastawnych zalicza się zdolność do skutecznej kompensacji przemieszczeń jednego typu lub przemieszczeń złożonych. Tam, gdzie wymagana jest kompensacja osiowa, poleca się standardowe łożyska kłowe, a do promieniowej – na przykład – rozwiązania krzyżakowe. Sprzęgła łańcuchowe natomiast świetnie radzą sobie z kompensowaniem przemieszczeń zarówno kątowych, jak i promieniowych. Jeśli potrzebujesz rozwiązania, które będzie miało zdolność kompensowania przemieszczeń kątowych, osiowych i promieniowych, sprawdź sprzęgła zębate, które dopuszczają przesuwy tego rodzaju. Wartość tych przemieszczeń zależy między innymi od wielkości luzów, kształtu zębów czy wymiarowych stosunków.

Rodzaje sprzęgieł nierozłącznych i rozłącznych

Rodzaje sprzęgieł nierozłącznych i rozłącznychZe sprzęgieł nierozłącznych wyróżnia się rozwiązania sztywne, luźne, podatne i samonastawne. Ta pierwsza grupa składa się z modeli łubkowych, tulejowych oraz kołnierzowych. Produkty tego rodzaju stosuje się do łączenia członów układu napędowego o biegu równomiernym. Do luźnych komponentów zalicza się sprzęgła kłowe, zębate i łańcuchowe. Te z kolei stosuje się tam, gdzie nie ma możliwości dokładnego ustawienia współosiowości./ Produkty podatne – czyli palcowe, sprężynowe i oponowe – wykorzystuje się w układach, w których mamy do czynienia z dużą nierównomiernością. Z samonastawnych natomiast wyróżnia się sprzęgła promieniowe i kątowe – inaczej przegubowe. Doskonale sprawdzają się w aplikacjach, w których nie ma współosiowości łączonych członów.

Z rozłącznych sprzęgieł sterowanych wyróżnia się modele włączalne synchroniczne i asynchroniczne. Działanie komponentów synchronicznych i asynchronicznych opisaliśmy w skrócie wyżej. Włączane synchroniczne rozwiązania to przede wszystkim sprzęgła kłowe i zębate, które stosuje się tam, gdzie wymaga się przełączania napędu w trakcie postoju urządzenia lub sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zbliżonymi prędkościami połączonych członów. Do włączanych asynchronicznie natomiast zalicza się produkty cierne, w tym wielopłytkowe, tarczowe i stożkowe. Te z kolei wykorzystuje się w aplikacjach, w których wymaga się włączania napędu mimo dużych różnic prędkości członu biernego oraz czynnego.