Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Utrzymanie ruchu – zadania dla pracowników

Utrzymanie ruchu – zadania dla pracowników

Asortyment w naszej hurtowni obejmuje rozwiązania przemysłowe. Z naszej oferty korzystają głównie działy związane z utrzymaniem ruchu. Jeśli zastanawiasz się, czy segment ten jest bardzo ważny i czy powinieneś wprowadzić go w swojej firmie, zapraszamy do lektury.

 1. Czym jest Utrzymanie Ruchu?
 2. Zadania pracowników utrzymania ruchu

Dziś pokrótce opowiemy, czym właściwie zajmuje się dział Utrzymanie Ruchu. Jakich zadań podejmują się służby wspomnianego działu. Będąc kierownikiem danej firmy, warto częściowo te zadania znać, by mieć pewność, że pracownicy Utrzymania Ruchu realizują swoje obowiązki. Szczególnie że dział ten jest bardzo ważny, ponieważ pomaga utrzymać wydajność i skuteczność wszystkich procesów produkcyjnych. Dlaczego? Odpowiedzi znajdziesz w niniejszym artykule, w którym przedstawimy najważniejsze zadania służb Utrzymania Ruchu.

Czym jest Utrzymanie Ruchu?

Zanim opowiemy, jakie obowiązki nakłada się na pracownika Utrzymania Ruchu, warto przypomnieć, czym właściwie jest ten dział. Otóż wiąże się on z technicznymi, zarządczymi oraz organizacyjnymi działaniami z zakresu cyklu życia obiektów. Celem działu jest dbanie o to, by przy wszystkich obiektach zachować odpowiedni stan techniczny. W przypadku awarii – przywrócić ten stan, by przedmiot mógł spełniać w dalszym ciągu swoją funkcję.

Podsumowując, pracownicy Utrzymania Ruchu regularnie sprawdzają stan techniczny maszyn i urządzeń przemysłowych. Dzięki cyklicznym konserwacją można z łatwością wykryć ewentualne awarie i zapobiec dłuższym przestojom. W momencie, gdy maszyna nie nadaje się do użytku, pracownik Utrzymania Ruchu niezwłocznie musi podjąć działania naprawcze. Cały dział musi być odpowiednio zorganizowany, by ewentualne naprawy nie trwały długo. Dlaczego? Ponieważ niepracująca maszyna może generować wysokie koszty. I równie duże straty.

Zadania pracowników utrzymania ruchu

Wyróżnia się cztery segmenty zadań, które wchodzą w zakres obowiązków służb utrzymania ruchu. I tym samym pracownicy tego działu muszą podjąć się listy zadań z następujących zakresów:

 • obługowo-naprawcze,
 • techniczno-organizacyjne,
 • dokumentacyjno-informatyczne,
 • organizacyjno-ekonomiczne.

Każdy ten segment dzieli się oczywiście na listę mniejszych, bardzo ważnych zadań Żadnego z nich nie powinno się ignorować. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z wymienionych wyżej zakresów.

Zadania pracowników Utrzymania Ruchu – obsługowo-poznawcze

W tym segmencie najważniejsze jest, by utrzymywać cały obiekt w odpowiednim stanie – nadającym się do użycia. To znaczy, że pracownicy odpowiedzialni są za przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji. Dzięki temu każdy z nich jest w stanie w porę wykryć jakąś nieprawidłowość i zaplanować naprawę lub wymianę. W segmencie należy zwracać uwagę na to, by wszystkie obiekty utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym.

Szybka reakcja na awarię sprawia, że ostatecznie koszty eksploatacyjne mogą być nieco niższe, niż w sytuacji, gdyby doszło do nieplanowanego przestoju maszyny.

Lista zadań techniczno-organizacyjnych

Na tym polu pracownik Utrzymania Ruchu musi zorganizować cały sposób użytkowania maszyn i urządzeń technicznych. Ponadto w segmencie tym ważne jest, by regularnie sprawdzać stan techniczny obiektów. Pracownik realizuje wszelkie działania obsługowe oraz konserwacyjne, między innymi po to, by zachować lub poprawić wszelkie funkcjonalne parametry. Dodatkowo do listy zadań techniczno-organizacyjnych zalicza się nadzór diagnostyczny, w tym gromadzenie danych i tworzenie planów zarówno krótko, jak i długoterminowych, związanych z pracami obsługowo-naprawczymi.

Równie istotna jest optymalizacja gospodarki. Przy tym zadaniu należy skupić się na stanie magazynu z częściami zamiennymi. Ważna jest zarówno ilość, jak i jakość produktów.

Zadania dokumentacyjno-informacyjne

Do zakresu zadań dokumentacyjno-informacyjnych wchodzi:

 • gromadzenie informacji o awariach czy uszkodzeniach,
 • stworzenie i prowadzenie ewidencji – parametry techniczne, dane obiektów,
 • dokumentacja prac obsługowych i naprawczych,
 • tworzenie dokumentacji dla gospodarki magazynowej – wydawane części zamienne, uzupełnianie produktów,
 • raporty – realizacja prac obsługowych i naprawczych – dla jednostek nadrzędnych. Raporty te mają potwierdzać prawidłowość przeprowadzonych prac oraz efekty pracowników Utrzymania Ruchu.

Lista zadań organizacyjno-ekonomicznych

Pracownicy Utrzymania Ruchu zajmują się także sprawami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Do ich obowiązków należy obsługa finansowa prac obsługowych i naprawczych oraz zlecanie ich ewentualnym podmiotom zewnętrznym. Ponadto pracownicy UR zajmują się nadzorem nad inwestycyjnymi pracami. W wielu zakładach produkcyjnych dział ten kształci także specjalistów w przypadku eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.