Jak neutralizować ładunki elektrostatyczne w przemyśle?

Narzędzia antystatyczne