Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Najczęstsze błędy we wdrożeniu LOTO. Jak ich unikać?

Najczęstsze błędy we wdrożeniu LOTO. Jak ich unikać?

Systemy LOTO są kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników branż przemysłowych oraz mienia. Pomagają zapobiegać nie tylko wypadkom powodującym uszczerbek na zdrowiu, ale także uszkodzeniu się maszyn i urządzeń. Niemniej wiele firm popełnia kilka błędów podczas wdrożenia systemów Lockout Tagout, co może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Jakie są najczęstsze błędy we wdrożeniu LOTO? Jak ich unikać?

 

  1. Nieprawidłowe zidentyfikowanie energii
  2. Brak odpowiednich procedur LOTO
  3. Niedostateczne przeszkolenie pracowników
  4. Niepoprawne oznakowanie i blokowanie maszyn

 

Jakie są najczęstsze błędy we wdrożeniu LOTO? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule. A jak ich unikać? Oczywiście, że najlepszą opcją będzie skorzystanie z pomocy specjalisty, który przeprowadzi audyt LOTO — dzięki temu będziesz mieć pewność, że zostaną wprowadzone w Twoim przedsiębiorstwie odpowiednie rozwiązania. Jeśli jednak z jakiej przyczyny chcesz w pierwszej kolejności sam zająć się tym tematem, już teraz sprawdź, jakie są najczęstsze błędy we wdrożeniu LOTO, aby w późniejszym czasie wiedzieć, co robić i czego na pewno unikać.

 

Nieprawidłowe zidentyfikowanie energii

wdrożenie LOTO błędyBezpieczeństwo pracowników to właściwie wartość nadrzędna dla każdego przedsiębiorstwa. Wdrożenie skutecznych systemów LOTO jest kluczowe w tej kwestii, ponieważ to rozwiązanie, które skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i mienia. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsze zasady mogą zawodzić, jeśli podczas ich wprowadzania zostaną popełnione podstawowe błędy.

Jednym z błędów, jakie często popełnia się przy wdrażaniu systemu Lockout Tagout jest nieprawidłowe zidentyfikowanie energii — a właściwie źródeł energii.

Jeśli — na przykład — w przypadku elektryczności nie zostanie precyzyjnie zidentyfikowany punkt odłączenia prądu, pracownicy mylnie założą, że dana linia jest odłączona, co z kolei doprowadzi do przypadkowego zetknięcia się z energią i wypadku.

Do tego rodzaju wypadków dochodzi najczęściej podczas remontu czy konserwacji maszyn. To ważne, aby w takich sytuacjach nie tylko zidentyfikować i zablokować wszystkie punkty energii, ale także dokładnie je oznakować. Bez takiej precyzyjnej wiedzy pracownicy będą narażeni na niebezpieczeństwo. Poprawne zidentyfikowanie energii i jej punktów stanowi podstawę bezpiecznej pracy, eliminuje potencjalne ryzyko i zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa.

 

Brak odpowiednich procedur LOTO

Brak kompletnych i precyzyjnych procedur Lockout Tagout to kolejny poważny błąd, który często popełniają firmy w trakcie wdrażania tego systemu. Procedury LOTO to właściwie esencja bezpiecznego zamykania oraz oznaczania maszyn. Eliminują ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, do których może dojść w trakcie prac konserwacyjnych lub naprawczych. Jeśli jednak takie procedury nie zostały opisane lub są niejasne, pracownicy nie mają odpowiedniej wiedzy i są właściwie narażani na pewne niebezpieczeństwo.

Odpowiednie procedury LOTO powinny być nie tylko kompleksowe, ale i dostosowane do każdej konkretnej maszyny. Muszą zawierać pełne instrukcje związane z krokami, które należy podjąć w celu odłączenia urządzenia od źródła energii, zabezpieczenia jej przed przypadkowym włączeniem przez nieupoważnionego pracownika oraz oznakowania zgodnie z panującymi przepisami bezpieczeństwa. Takie procedury należy przedstawiać tak, aby każdy pracownik bez problemu je zrozumiał — bez względu na swój poziom doświadczenia czy specjalizację zawodową.

Dobre procedury LOTO to takie, które uwzględniają także wszelkie możliwe scenariusze awaryjne. Warto również pamiętać o tym, że każda maszyna może mieć przecież różne sposoby dostępu do energii, a także różne systemy blokowania. A to oznacza, że procedury powinny być elastyczne — aby można było sobie poradzić z przeróżnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie — na przykład — prac konserwacyjnych. To również oznacza, że procedury powinny być regularnie aktualizowane.

 

Niedostateczne przeszkolenie pracowników

Niewłaściwe czy niedostateczne przeszkolenie pracowników dotyczące LOTO to kolejny błąd, który nierzadko ma poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy. Brak adekwatnego przeszkolenia oznacza, że pracownicy nie są właściwie świadomi obowiązujących procedur LOTO lub nie są w pełni zaznajomieni z technikami blokowania urządzeń i maszyn przemysłowych. W rezultacie mogą przypadkowo naruszyć owe procedury lub w nieprawidłowy sposób blokować maszyny, narażając nie tylko siebie, ale i innych pracowników na niebezpieczeństwo.

Szkolenie powinno obejmować wszystkie aspekty związane z LOTO — włączając w to identyfikację rodzajów energii, techniki blokowania i znakowania maszyn oraz procedury zarówno odłączania, jak i ponownego uruchamiania urządzeń. Takie szkolenia wstępnie przeprowadza osoba, która oferuje taką usługę jak audyt LOTO. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie tylko punkty krytyczne zostaną prawidłowo zidentyfikowane, ale również że blokady i oznaczenia zostaną poprawnie dobrane, a Twoi pracownicy przeszkoleni, koniecznie skorzystaj z pomocy specjalisty, który przeprowadzi u Ciebie audyt LOTO.

 

Niepoprawne oznakowanie i blokowanie maszyn

Niepoprawne oznakowanie i blokowanie maszyn to kolejne błędy, jakie często są popełniane przez wiele firm. Brak czytelnych i precyzyjnych etykiet lub blokad nierzadko prowadzi do dezorientacji pracowników w trakcie konserwacji czy remontu maszyny.

Jeśli blokady nie będą prawidłowo założone, pracownicy mogą mylnie przypuścić, że maszyna jest odpowiednio zabezpieczona i można zająć się jej naprawą lub konserwacją. Albo, że działania remontowe zostały już zakończone i maszyna może wrócić właściwie do pracy. To wszystko zawsze doprowadza do przypadkowego uruchomienia maszyny i wypadku oraz uszkodzenia mienia.

Nieprawidłowo umieszczone blokady mogą także być w łatwy sposób usunięte przez przypadkową osobę, która nie jest nawet świadoma, że w danym momencie są prowadzone jakiekolwiek prace konserwacyjne czy naprawy.

Często jest również tak, że etykiety, które wykorzystuje się do oznaczenia danej maszyny, są nieczytelne. To uniemożliwia pracownikom szybkie i dokładne zidentyfikowanie tego, jaki jest aktualnie status maszyny. Jeśli etykieta jest nieczytelna lub wytarta, pracownik będzie mieć problem z ustaleniem tego, czy urządzenie jest zablokowane, czy nie. A to prowadzi nie tylko do niepewności, ale także do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Jak uniknąć tego rodzaju błędów? Koniecznie stosuj etykiety, które są trwałe i czytelne. Na etykietach najczęściej umieszcza się informacje dotyczące daty i czasu blokady, odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz danych kontaktowych odpowiedzialnej osoby. Wybieraj również takie blokady, które skutecznie zablokują maszynę i będą widoczne dla wszystkich pracowników. Dobrze dobrana i umieszczona blokada do taka, która jest trudna do usunięcia bez odpowiedniego sprzętu lub narzędzi.