Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Szybkość graniczna i temperatura robocza łożysk

Szybkość graniczna i temperatura robocza łożysk

Proces doboru łożysk składa się z wielu etapów, o czym pisaliśmy już wielokrotnie. Wśród parametrów, cech i zjawisk, ważna jest między innymi szybkość graniczna i temperatura łożysk? W niniejszym artykule omawiamy obie te właściwości.

  1. Co to jest szybkość graniczna łożysk?
  2. Czym jest temperatura robocza?

Pamiętaj, że wybierając model łożyska, należy zwrócić szczególną uwagę na każdy etap. Pominięcie któregokolwiek kroku wiąże się zwykle z tym, że ostatecznie montujemy nieodpowiedni komponent. W takiej sytuacji mechanizm szybciej się zużywa, ulega awarii lub w ogóle nie jest zdolny do współpracy w danej aplikacji. Jeśli zależy Ci na wydajności, skuteczności oraz długim okresie eksploatacyjnym, koniecznie wybieraj najbardziej dopasowane rozwiązania. Dlatego tak ważne jest, by zapoznać się ze wszelkimi parametrami, cechami oraz zjawiskami dotyczącymi łożysk tocznych ogólnie.

Co to jest szybkość graniczna łożysk?

Szybkość graniczna łożysk wiąże się z maksymalną i dozwoloną szybkością obrotową danego modelu łożyska. Jej wielkość zależy od pewnych czynników, a dokładniej od: rodzaju i budowy wewnętrznej komponentu, jego wielkości, materiału oraz konstrukcji koszyka czy dokładności wykonania całego mechanizmu. Na wielkość wpływ ma także typ obciążenia zewnętrznego oraz metoda smarowania i chłodzenie.

Szybkość graniczną oznacza się symbolem ngr, a jej wartość zwykle znajduje się w katalogu łożysk każdego producenta. Nie zaleca się, by oczywiście podane wartości przekraczać. Inaczej podczas pracy może dojść do rozerwania się koszyka, pogorszenia się warunków chłodzenia, również smarowania. Często skutkiem przekroczenia szybkości granicznej jest znaczący wzrost temperatury. To wszystko sprawia, że łożysko kulkowe i każde inne toczne ulega szybkim zużyciu bądź awarii.

Jeśli wiesz, że wybrany komponent będzie przez cały czas pracował blisko szybkości granicznej, koniecznie zwróć uwagę na warunki chłodzenia. Pamiętaj także, by w takim przypadku wybrać najbardziej dopasowany środek smarny.

Kiedy można przekroczyć graniczną szybkość obrotową?

Są pewne sytuacje, w których możemy przekroczyć graniczną szybkość obrotową. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w momencie, gdy spełniamy pewne warunki. Do tych podstawowych zalicza się następujące czynniki:

  • montujemy łożysko o wyższej klasie dokładności, np. P4, P5, P6,
  • wykorzystujemy olejowe smarowanie z odpowiednim chłodzeniem lub olejową mgłę,
  • stosujemy łożysko wyróżniające się specjalną budową koszyków oraz pierścieni.

Warto jednak w tym przypadku przed inwestycją skontaktować się z ekspertami i skonsultować swój wybór.

Czym jest temperatura robocza?

Standardowe łożysko toczne wyprodukowane z klasycznej łożyskowej stali przygotowane jest na pracę w temperaturze, która nie przekracza 120 stopni Celsjusza. W sytuacji, gdy komponent narażamy na wyższą temperaturę, jego nośność ulegnie zmniejszeniu. Wartość tę w tym przypadku można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Ct = ft * C,

Pod symbol ft należy podstawić następujące współczynniki:

  • dla temperatury 150 stopni Celsjusza – współczynnik ft wynosi 0,98,
  • 200 stopni Celsjusza – współczynnik 0,9,
  • 250 stopni Celsjusza – 0,75,
  • 300 stopni Celsjusza – 0,6.

Podwyższone temperatury mają niekorzystny wpływ także na wymiar łożyska. Mogą go po prostu zmienić. Dlatego zawsze poleca się, by w aplikacjach, w których występują wyższe temperatury pracy, stosować jedynie rozwiązania, które podczas produkcji poddaje się odpowiedniej cieplnej obróbce.

Przy wyższych – niż standardowe – temperaturach należy także zastosować odpowiedni rodzaj środka smarnego. Ważne, by smar czy olej nie straciły podczas pracy swoich właściwości, ponieważ nie będą skuteczne. Podobnie rzecz wygląda z uszczelnieniem technicznym. Również i w tym przypadku sprawdź, z jakiego materiału uszczelnienia zostały wykonane i czy wykazują odporność na podwyższone temperatury.