Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Jak monitorować drgania łożysk tocznych?

Jak monitorować drgania łożysk tocznych

W dynamicznie rozwijającym się świecie przemysłowym, w którym maszyny i urządzenia pełną ważną rolę w codziennych operacjach, kontrolowanie stanu technicznego łożysk i innych elementów staje się koniecznością. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest monitowanie drgań łożysk tocznych. Analiza drgań pozwala wychwycić między innymi potencjalne problemy mechaniczne. Jak monitorować drgania łożysk tocznych? Na pytanie odpowiadamy w poniższym wpisie.

 

  1. Dlaczego monitorowanie drgań jest ważne?
  2. Jakie wyróżnia się zakresy częstotliwości drgań?
  3. Jak monitorować drgania łożysk tocznych? Wykonywanie pomiarów

 

Potrzeba monitorowania drgań łożysk tocznych wynika podstawowych faktów: wszystkie maszyny drgają, a pojawienie się problemu mechanicznego często powoduje wzrost poziomu drgań. Kluczowym aspektem jest jednak możliwość określenia rodzaju uszkodzenia z charakterystyki występujących drgań. Każde uszkodzenie generuje drgania o unikalnej częstotliwości. Dzięki temu można precyzyjnie zlokalizować źródło problemu. W tym kontekście zbieranie pomiarów drgań staje się nie tylko diagnostycznym narzędziem, ale także prewencyjnym, pozwalającym identyfikację potencjalnych usterek w ich stosunkowo wczesnym stadium. Jak monitorować drgania łożysk tocznych? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

 

Dlaczego monitorowanie drgań jest ważne?

drgania łożyskBez względu na rodzaj, wielkość czy zastosowanie każde urządzenie generuje drgania w trakcie działania. Drgania są naturalnym efektem mechanicznego ruchu i stanowią właściwie podstawę dla monitorowania stanu technicznego maszyn.

Wzrost poziomu drgań pełni rolę swego rodzaju alarmu. Jest to niezwykle ważny wskaźnik, który może sygnalizować potencjalne problemy mechaniczne lub innego rodzaju awarie. Monitoring tych wzrostów umożliwia szybką reakcję oraz identyfikację obszarów wymagających uwagi, zanim problemy te przekształcą się w poważniejsze uszkodzenia.

Charakterystyka drgań stanowi unikalny język urządzeń i maszyn, który pozwala na identyfikację rodzaju uszkodzenia. Każde uszkodzenie generuje specyficzne drgania o określonej częstotliwości. Dlatego analiza charakterystyki drgań umożliwia precyzyjne określenie źródła problemu, co jest ważne dla skutecznej diagnostyki oraz podejmowania odpowiednich naprawczych działań.

 

Jakie wyróżnia się zakresy częstotliwości drgań?

Istnieje dosyć szeroki zakres częstotliwości drgań, które wywołują uszkodzenia maszyn. Aktualnie wyróżnia się przede wszystkim zakres niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości.

 

Zakres niskiej częstotliwości

Zakres niskiej częstotliwości obejmuje drgania w przedziale od 0 do 2 kHz. Te drgania często wiążą się ze strukturalnym rezonansem maszyn, niewspółosiowością, luzami mechanicznymi czy z niewyważeniem. Pomiar w tym zakresie pozwala na identyfikację strukturalnych problemów oraz ocenę mechanicznej integralności urządzenia.

 

Zakres wysokiej częstotliwości

Drgania w zakresie wysokiej częstotliwości, które obejmują przedział od 2 do 50 kHz, są szczególnie istotne dla analizy uszkodzeń w łożyskach. W tym zakresie często występują wibracje będące skutkiem tarcia oraz zużycia poszczególnych elementów łożysk. Pomiar amplitudy drgań w tym zakresie umożliwia wcześniejsze wykrywanie problemów związanych z łożyskami.

 

Zakres bardzo wysokiej częstotliwości

Zakres bardzo wysokiej częstotliwości przekracza 50 kHz. Stanowi obszar skoncentrowany na stosunkowo drobnych drganiach. Takie drgania często wiążą się z mikrouszkodzeniami w metalicznej strukturze maszyny, mikropęknięciami lub innymi ogólnie defektami, które generują charakterystyczne sygnały we wspomnianym zakresie. Monitoring w tej częstotliwości pozwala zidentyfikować mikrouszkodzenia, co jest ważne dla utrzymania wysokiej precyzji działania oraz niezawodności urządzeń.

 

Jak monitorować drgania łożysk tocznych? Wykonywanie pomiarów

Jak wykonać pomiary drgań? Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie punkty pomiarowe, ponieważ mają one duży wpływ na dokładność analizy. Pomiar powinien być prowadzony bezpośrednio w obszarze łożysk tocznych. Kluczowym miejscem jest to, w którym obudowa łożyska jest bezpośrednio dostępna i umożliwia montaż pomiarowego przetwornika.

Pomiar drgań należy przeprowadzać w różnych kierunkach, aby uzyskać kompleksowy obraz stanu technicznego urządzenia. Pomiary poziome — w kierunku osi X i Y — pozwalają zidentyfikować drgania poprzeczne, które często wiążą się z niewyważeniem. Pomiary osiowe natomiast — w kierunku osi Z — są ważne do wykrywania drgań wzdłużnych, związanych np. z niewspółosiowością. Monitorowanie obejmujące różne kierunki umożliwia precyzyjne określenie źródła drgań oraz skuteczne planowanie działań naprawczych.

Skuteczność pomiarów drgań zależy także od warunków, w jakich się je przeprowadza. Optymalne warunki to takie, w których mamy do czynienia ze stabilnymi warunkami pracy i gdy łożyska osiągnęły normalną temperaturę. Pomiar poleca się przeprowadzać także w momencie, w którym prędkość maszyny odpowiada technicznym specyfikacjom. W przypadku urządzeń o zmiennej prędkości pomiary powinno zbierać się w identycznych punkach cyklu procesu.