Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Najlepsze łożyska do wentylatorów przemysłowych

Najlepsze łożyska do wentylatorów przemysłowych

Elektrownie są kluczowym ogniwem w dostarczaniu energii elektrycznej dla społeczeństwa. Aby jednak zapewnić nieprzerwane oraz efektywne funkcjonowanie takiej elektrowni, niezawodność sprzętu przemysłowego — w tym także wentylatorów — odgrywa kluczową rolę. Jakie łożyska do wentylatorów przemysłowych wykorzystywanych w elektrowni warto wybrać? Podpowiadamy w dzisiejszym wpisie, biorąc pod lupę przypadek pewnego brytyjskiego producenta energii.

 

  1. Problemy z łożyskami brytyjskiego producenta energii
  2. Analiza problemu i przyczyny częstych awarii
  3. Innowacyjne podejście japońskiej marki NSK – program AIP
  4. Najlepsze łożyska do wentylatorów przemysłowych – łożyska baryłkowe z dzielonymi oprawami SNN
  5. Wdrożenie łożysk NSK – oszczędności oraz wydajność

 

Brytyjski producent energii borykający się z częstymi przestojami spowodowanymi uszkodzeniami łożysk w wentylatorach przemysłowych skorzystał z Programu Wartości Dodanej AIP od NSK. To zaowocowało nie tylko wymiernymi oszczędnościami, lecz także znacznym zwiększeniem niezawodności urządzeń. Jeśli interesują Cię łożyska do wentylatorów przemysłowych, sprawdź zaproponowane przez markę NSK rozwiązanie! Jest duża szansa, że omawiane w dzisiejszym artykule łożyska spełnią również i Twoje oczekiwania.

 

Problemy z łożyskami brytyjskiego producenta energii

łożyska do wentylatorów przemysłowychJeśli chodzi o przemysłowe instalacje niezawodność sprzętu jest istotna dla ciągłości operacji. Problem częstych przestojów z reguły stanowi wręcz zagrożenie zarówno dla efektywności, jak i rentowności. W omawianym przypadku dwóch łożyskowanych jednostronnie przemysłowych wentylatorów z bezpośrednim napędem, które pełnią kluczową funkcję w dostarczaniu powietrza do kotła, regularne awarie łożysk (co trzy miesiące) stwarzały poważne wyzwania dla zakładu brytyjskiego producenta energii. To zjawisko generowało znaczne koszty związane z częstymi wymianami uszkodzonych łożysk na nowe oraz ogólnie z przestojami.

Przestoje w pracy wentylatorów, które miały na celu dostarczanie dużych ilości powietrza do kotła, prowadzą z reguły do spadku wydajności. A to z kolei negatywnie wpływa na wydajność całej elektrowni — czy innego zakładu przemysłowego. Częste interwencje zespołu technicznego w celu wymiany uszkodzonych łożysk i naprawy stanowiły nie tylko kosztowe obciążenie, ale także generowały straty czasowe, podczas których pewne procesy mogły być wykorzystane produktywniej.

Aby zrozumieć pełny zakres wspomnianego wyżej problemu, zlecono przeprowadzenie analizy warunków pracy inżynierom z NSK. Monitorowano między innymi temperaturę i wibrację łożysk.

 

Analiza problemu i wskazanie przyczyny częstych awarii

Monitorowanie warunków pracy oraz dogłębna analiza uszkodzonych łożysk ujawniły złożony charakter problemu. Znacznie przekraczał on jedynie częste przestoje. Problem ciernych korozji i obciążeń osiowych, które były sprzeczne z pierwotnymi konstrukcyjnymi założeniami to czynniki stanowiące wyzwanie w utrzymaniu niezawodności wentylatorów przemysłowych.

Na zewnętrznej średnicy zewnętrznego pierścienia montowanych wcześniej łożysk zaobserwowano korozję cierną. Świadczyła ona o trudnych środowiskowych warunkach. Wspomniane wyżej obciążenia osiowe natomiast były bezpośrednią przyczyną awarii łożysk i tym samym przestojów.

Analiza przyczyn awarii skoncentrowana była na dwóch obszarach: konstrukcji łożysk i sposobie ich montażu. Każdy element łożyskowy został kompleksowo przebadany — z uwzględnieniem trwałości oraz wydajności w warunkach intensywnej pracy.

 

Innowacyjne podejście japońskiej marki NSK – program AIP

Inżynierowie z NSK wykorzystując swoje zaawansowane narzędzia oraz metody analizy, zaproponowali nowatorskie podejście do rozwiązania problemów związanych z częstymi awariami łożysk pracujących w wentylatorach przemysłowych w elektrowni. W ramach programu eksperci dokładniej przeanalizowali uszkodzenia łożysk zarówno od strony napędu, jak i od strony nienapędzanej — inaczej swobodnej. Dzięki temu w pełni zrozumieli dynamikę pracy wentylatorów i zidentyfikowali wszystkie obszary, które w tym przypadku wymagały poprawy.

W wyniku skrupulatnej analizy inżynierowie z NSK zaproponowali montaż wysokowydajnych łożysk baryłkowych z dzielonymi oprawami SNN. To specjalnie zaprojektowane rozwiązania charakteryzujące się świetną nośnością dynamiczną oraz specjalnymi tolerancjami pierścieni. To parametry, które pozwalają na efektywną pracę łożysk w ekstremalnych warunkach.

 

Najlepsze łożyska do wentylatorów przemysłowych – łożyska baryłkowe z dzielonymi oprawami SNN

Kluczowym elementem sukcesu zatem okazały się łożyska baryłkowe z oprawą dzieloną SNN marki NSK. Komponenty przyniosły wymierne korzyści w zakresie cieplnej stabilności oraz ogólnej wydajności przemysłowych wentylatorów. Unikalna budowa wewnętrzna niniejszych rozwiązań, opierająca się na najnowszych osiągnięciach technologii, przyczyniła się do eliminacji wszystkich problemów związanych również z osiowymi obciążeniami.

Co równie istotne, łożyska baryłkowe SNN okazały się skuteczne w warunkach ekstremalnych, gwarantując stabilność pracy w aplikacji, w której temperatura pracy sięgała 200 stopni Celsjusza. To bardzo ważne, szczególnie w kontekście intensywnego użytkowania przemysłowych wentylatorów.

Wspominaliśmy, że konstrukcja wewnętrzna łożysk wyeliminowała problemy związane z obciążeniami osiowymi. Ale nie tylko. Poprawiła znacząco trwałość i wydajność urządzeń, w których łożyska zostały zamontowane. Dzięki temu klient doświadcza po wdrożeniu łożysk baryłkowych z oprawami dzielonymi SSN nie tylko redukcji kosztów związanych z wymianą łożysk oraz przestojami, ale także znaczny wzrost operacyjnej efektywności całego wentylacyjnego systemu.

 

Wdrożenie łożysk NSK – oszczędności oraz wydajność

Wprowadzenie zalecanych przez NSK rozwiązań przyniosło brytyjskiemu producentowi energii znaczące korzyści — zarówno pod względem oszczędności, jak i wydajności systemu wentylacyjnego. Jednym z istotnych rezultatów było duże ograniczenie  kosztów związanych z konserwacją, przestojami i wymianą łożysk. Zaleta ta ma bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną całego zakładu.

Niezawodność łożysk baryłkowych — tym samym wydłużony okres eksploatacyjny — skutkowała długim czasem bezawaryjnego działania przemysłowych wentylatorów.

Analiza programu AIP NSK, która obejmuje z reguły także całościowy przegląd kosztów, wykazała oszczędności roczne na imponującym poziomie 134.040 euro. Te znaczące oszczędności finansowe potwierdzają skuteczność zaproponowanych łożysk oraz ich pozytywny wpływ na rentowność czy efektywność operacyjną zakładu.