Poznaj marki Grupy Sped

    Hurtownia techniczna      

Łożyska NSK rewolucjonizują wytwórnię karmy dla zwierząt

Łożyska NSK rewolucjonizują wytwornie karmy dla zwierząt

Znany brytyjski producent karmy dla zwierząt postanowił podjąć wyzwanie związane z poprawą efektywności swojej wytwórni. Zwrócił się do ekspertów firmy NSK i skorzystał z Programu Wartości Dodanej AIP. W rezultacie producentowi karmy dla zwierząt domowych udało się podnieść wskaźnik OEE. Które łożyska NSK rewolucjonizują wytwórnię karmy dla zwierząt domowych? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

 

  1. Analiza łożysk pracujących w wytłaczarce do granulatu
  2. Smarowanie a trwałość
  3. Rekomendacja i wdrożenie — łożyska baryłkowe serii EA
  4. Zalety montażu łożysk baryłkowych EA NSK

 

Duży, popularny producent karmy dla zwierząt, dążąc do poprawy efektywności produkcji, zwrócił się do ekspertów z japońskiej firmy NSK o pomoc. Program Wartości Dodanej AIP, w którym wziął udział oraz innowacyjne podeście do poprawy trwałości łożysk przyczyniły się do osiągnięcia imponującego wzrostu wskaźnika OEE. Jakie łożyska marka NSK zaproponowała producentowi karmy dla zwierząt domowych? Szczegóły omawiamy w poniższym wpisie.

 

Analiza łożysk pracujących w wytłaczarce do granulatu

łożyska baryłkowe NSK dla przemysłuMapa procesu będąca kluczowym narzędziem analizy w ramach Programu Wartości Dodanej AIP firmy NSK okazała się nieocenionym narzędziem w trakcie analizy produkcji karmy dla zwierząt. Skoncentrowana na identyfikacji możliwości ulepszeń w trzech ważnych obszarach — a mianowicie personelu produkcyjnego, zakładów oraz procesów — wspomniana mapa procesu przekroczyła właściwie oczekiwania pod względem zarówno złożoności analizy, jak i precyzji.

Na pierwszym etapie analizy eksperci z NSK zgłębili każdy aspekt procesu produkcji karmy — rozpoczynając od surowców aż po gotowy produkt. Punktem centralnym były jednak łożyska toczne, na których położono największy nacisk. Eksperci dokładnie zidentyfikowali obszary, które miały potencjał poprawy trwałości łożysk, co stanowiło kluczowy element osiągnięcia celu związanego z podniesieniem wskaźnika OEE o kilka punktów.

Jednym z najistotniejszych obszarów, które wymagały optymalizacji, był proces związany z wytłaczarką do granulatu. Ten konkretny element produkcji generował wyższe koszty zakładowe. Było to spowodowane łożyskami, które często ulegały uszkodzeniu. Dzięki pełnej analizie danych analitycznych oraz zgromadzonej wiedzy na temat całego procesu eksperci byli w stanie dostarczyć spersonalizowane rekomendacje, których celem jest niwelowanie istniejących problemów.

W przypadku wytłaczarki do granulatu ekspertom z firmy NSK udało się precyzyjnie zlokalizować problem związany ze smarowaniem łożysk. Analiza wykazała, że dotychczasowe rozwiązania nie tylko nie spełniły oczekiwań, ale także nie zapewniały odpowiedniej trwałości łożysk. Specjaliści z NSK zaproponowali zmianę rodzaju smarowania oraz samych łożysk

 

Smarowanie a trwałość

Analiza smarowania w kontekście trwałości łożysk była istotnym krokiem w doskonaleniu procesu produkcyjnego karmy dla zwierząt domowych. W trakcie testów przeprowadzonych na wytłaczarce eksperci z firmy NSK odkryli, że obecne smarowanie nie sprostało oczekiwaniom, prowadząc do regularnych uszkodzeń łożysk oraz konieczności częstych konserwacyjnych interwencji.

Specjaliści postawili na kompleksowe podejście — zalecili zastosowanie trwalszego rozwiązania łożyskowego, które miałoby skutecznie zniwelować problemy związane z dotychczas wykorzystywanym rozwiązaniem. Wybór padł na łożyska baryłkowe z serii EA, wyposażone w tłoczone koszyki stalowe, co zagwarantowało doskonalą obciążalność, wysokie prędkości graniczne oraz znakomitą funkcjonalność w warunkach wysokiej temperatury.

Eksperci zidentyfikowali także kwestie związane z rodzajem stosowanego środka smarnego. Smar o niskiej lepkości nie sprawdził się w niniejszej aplikacji i nie zapewniał optymalnej żywotności łożysk. Zalecono zastosowanie środka smarnego o wysokiej lepkości, co ostatecznie poprawiło nie tylko trwałość, ale ogólnie funkcjonowanie łożysk zamontowanych w wytłaczarce do granulatu.

Ostatecznie skuteczność wdrożonych rozwiązań była widoczna po montażu łożysk baryłkowych serii EA i wykorzystaniu nowego środka smarnego. Wytłaczarka do granulatu działała przez 7 miesięcy bez żadnych problemów, co nie tylko przełożyło się na oszczędności finansowe (w wysokości 70.000£), ale także zwiększyło efektywność całej produkcji.

 

Rekomendacja i wdrożenie — łożyska baryłkowe serii EA

Japońskie łożyska baryłkowe serii EA to rozwiązania, w których stosuje się tłoczone koszyki stalowe. Ich duża obciążalność umożliwia skuteczne radzenie sobie z wymaganiami stawianymi przez wytłaczarki granulatu. Do zalet produktów w takim wykonaniu zalicza się także wysokie prędkości graniczne. Parametr ten sprawia, że łożyska baryłkowe EAświetną opcją dla urządzeń, w których występują wysokie prędkości obrotowe.

Zastosowanie łożysk baryłkowych serii EA przyczyniło się nie tylko do eliminacji problemów związanych z trwałością, ale także do osiągnięcia wysokich oszczędności finansowych. Skrócenie przestojów produkcyjnych czy ograniczenie konserwacji przełożyły się na znaczne operacyjne zyski.

 

Zalety montażu łożysk baryłkowych EA NSK

Po udanej modernizacji producent karmy dla zwierząt domowych odnotował świetne rezultaty w zakresie oszczędności oraz trwałości. Wyeliminowano konieczność częstych interwencji konserwacyjnych i wymiany uszkodzonych komponentów. Dzięki temu skrócono także przestoje produkcyjne i zwiększono ogólną efektywność całej linii produkcyjnej. Długi okres bezawaryjnej pracy stanowił potwierdzenie nie tylko wydajności, ale również trwałości wdrożonych rozwiązań — a to ma kluczowe znaczenie dla stabilności produkcyjnego procesu.